• Tính từ

  có màu như màu của than, của mực tàu
  trời tối đen như mực
  mèo đen
  tóc đen như gỗ mun
  Đồng nghĩa: mun
  có màu tối, không sáng
  nước da đen
  mây đen ùn ùn kéo đến
  màu giấy hơi đen
  Trái nghĩa: trắng
  được giữ kín, không công khai cho mọi người biết, thường có tính chất phi pháp
  quỹ đen
  vé chợ đen
  sổ đen
  không được may mắn, theo quan niệm mê tín
  số đen
  vận đen
  Đồng nghĩa: rủi, xui
  Trái nghĩa: đỏ
  (Khẩu ngữ) đông đến mức như không có chỗ hở và tạo nên một màu tối
  người đứng xem đen đặc
  đen nghịt
  xúm đen xúm đỏ
  (nốt nhạc) có độ dài bằng nửa nốt trắng hay bằng một phần tư nốt tròn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X