• Tính từ

    như đen thui (nhưng ý nhấn mạnh hơn)
    "Cô kia đen thủi đen thui, Phấn đánh vô hồi, đen vẫn hoàn đen." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X