• Động từ

  mang vật nào đó (ngoài đồ mặc ra) vào người (thường là đồ dễ tháo, cởi)
  đeo kính
  đeo cặp sách
  đeo mặt nạ
  đồng hồ đeo tay
  gắn, cài trên đồ mặc, thường là trên áo
  đeo quân hàm
  đeo băng tang
  đeo huân chương
  cổ đeo nơ
  (Phương ngữ) bám chặt vào, không rời ra khỏi
  đeo lấy cổ chị
  quả đeo chi chít trên cành
  (Khẩu ngữ) theo sát, bám sát, không chịu rời ra
  bị mật thám đeo sát
  phải mang lấy, phải chịu đựng điều gì trong thời gian dài
  đeo nợ vào thân
  bị đánh đến đeo tật suốt đời
  Đồng nghĩa: mang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X