• Tính từ

    (Khẩu ngữ) điếc đến mức như không nghe thấy gì nữa.
    Đồng nghĩa: điếc lòi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X