• Động từ

  phân phối, điều hoà công việc cho đều đặn, nhịp nhàng
  phòng điều độ sản xuất
  trung tâm điều độ hệ thống điện

  Tính từ

  có chừng mực và đều đặn trong các hoạt động
  sống rất điều độ
  ăn uống thất thường, không điều độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X