• Động từ

    quá trình chuyển đổi thông tin dạng số thành sóng âm chứa cùng thông tin đó
    modem điều biến

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X