• Động từ

    tạo ra và duy trì một môi trường không khí (trong nhà kín, phương tiện vận tải, v.v.) có nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng thuận lợi cho tình trạng sức khoẻ con người hoặc thuận lợi cho tiến hành một hoạt động nào đó..
    Đồng nghĩa: điều hoà nhiệt độ, điều tiết không khí

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X