• Động từ

  làm cho quá trình hoạt động diễn ra đúng quy luật, quy tắc
  điều khiển cuộc họp
  trọng tài chính điều khiển trận đấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X