• Động từ

  làm cho công việc, kế hoạch, v.v. được hợp lí, không có tình trạng chênh lệch hoặc mất cân đối
  điều tiết sản xuất
  điều tiết thị trường

  Danh từ

  sự điều chỉnh hoạt động của các cơ quan trong cơ thể cho thích hợp.
  sự điều chỉnh của cầu mắt để nhìn cho rõ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X