• Động từ

  đọc tên để kiểm tra số người có mặt (tại một thời điểm) trong đơn vị
  tập trung toàn đơn vị để điểm danh
  điểm danh đầu giờ học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X