• Danh từ

    điểm xuất phát khi xem xét, nhận định về một vấn đề
    điểm nhìn khác nhau dẫn đến cách đánh giá khác nhau

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X