• Danh từ

  phương thức truyền tin bằng hình thức tín hiệu điện
  liên lạc bằng điện báo
  Đồng nghĩa: điện tín
  giấy ghi lại nội dung được truyền đi bằng tín hiệu điện
  nhận điện báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X