• Danh từ

  máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác bằng đường dây hoặc bằng sóng vô tuyến điện
  nói chuyện qua điện thoại
  lắp đặt điện thoại
  Đồng nghĩa: telephone

  Động từ

  (Khẩu ngữ) gọi điện thoại (nói tắt)
  điện thoại về cho mẹ
  Đồng nghĩa: phôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X