• Động từ

    đi ỉa (lối nói lịch sự).
    Đồng nghĩa: đi cầu, đi đồng, đi ngoài, đi sau, đi sông, đi tiêu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X