• (Thông tục) như đi đời
    "Mầu hồ đã mất đi rồi, Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma!" (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X