• đi theo một đường hướng ngắn nhất, không theo tuần tự, để tiến đến nhanh và sớm nhất
    đổi mới thiết bị, công nghệ theo hướng đi tắt đón đầu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X