• Động từ

  xác định độ lớn của một đại lượng bằng cách so sánh với một đại lượng cùng loại được chọn làm đơn vị
  đo chiều dài
  diện tích được đo bằng mét vuông
  đo nhiệt độ
  xác định độ lớn của một đại lượng, một vật bằng các dụng cụ đo chính xác
  đo đất để chia
  đo xem ai cao hơn
  "Dò sông dò biển dễ dò, Nào ai lấy thước mà đo lòng người." (Cdao)
  đo để lấy một lượng nhất định của vật tính theo chiều dài
  đo 2 mét vải bán cho khách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X