• Động từ

  kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung
  gây mất đoàn kết
  khối đoàn kết công nông
  Đồng nghĩa: kết đoàn
  Trái nghĩa: chia rẽ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X