• Danh từ

  (Ít dùng) thành viên của một đoàn
  đoàn viên đoàn thanh tra
  đoàn viên công đoàn
  đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (nói tắt)
  họp đoàn viên toàn chi đoàn
  sổ đoàn viên

  Động từ

  (Văn chương) như đoàn tụ
  cả nhà đã được đoàn viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X