• Danh từ

    hàng dệt bằng tơ, mặt bóng, mịn, các sợi dọc phủ kín sợi ngang.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X