• Tính từ

  (Khẩu ngữ, Ít dùng) ngắn
  thanh đoản đao
  đoản ngữ
  đối xử với nhau không có hậu, thiếu chu đáo
  ăn ở đoản

  Danh từ

  từng phần ngắn được tách riêng ra từ một vật có chiều dài
  cưa khúc gỗ làm hai đoạn
  đi một đoạn đường
  đoạn đầu của bài thơ
  Đồng nghĩa: khúc
  đơn vị quản lí của ngành giao thông đường bộ gồm nhiều hạt, chịu trách nhiệm trông coi sửa chữa một chặng đường nhất định.

  Động từ

  (Từ cũ, Ít dùng) kết thúc, chấm dứt
  gặt hái vừa đoạn
  đoạn tang
  Đồng nghĩa: xong
  cắt đứt hẳn quan hệ tình cảm
  đoạn tình, đoạn nghĩa
  từ biểu thị một hành động hoặc trạng thái vừa chấm dứt để chuyển sang một hành động hoặc trạng thái khác
  nói đoạn rồi đi ngay
  im lặng một lúc, đoạn chép miệng thở dài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X