• Tính từ

    (Khẩu ngữ) đoảng quá, không được việc gì
    con gái con đứa mà đoảng vị thật

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X