• Tính từ

  kém đến mức phải cố gắng lắm thì mới có thể đạt được yêu cầu
  sức khoẻ đuối dần
  sức học càng ngày càng đuối
  đuối lí đành phải im
  (cân) thiếu, ít hơn khối lượng thật một chút
  cân hơi đuối
  chỉ được ba lạng đuối
  Đồng nghĩa: mát, non
  Trái nghĩa: già, tươi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X