• Động từ

  theo gấp cho kịp người đi trước
  đuổi bắt kẻ gian
  cố đuổi cho kịp xe trước
  bắt phải rời khỏi, không cho ở lại một địa điểm, nơi chốn cụ thể nào đó
  đuổi ruồi
  bị đuổi học
  đuổi đi không cho vào nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X