• Trợ từ

  từ biểu thị ý hỏi, tỏ ra hơi lấy làm lạ hoặc còn băn khoăn
  thật ư?
  mai đi rồi ư?
  chỉ có thế thôi ư?
  từ biểu thị thái độ ngạc nhiên trước điều mình có phần không ngờ tới, có ý như muốn hỏi lại người đối thoại hoặc tự hỏi lại mình
  anh đấy ư?
  giờ mà mọi người vẫn ngồi cả đây ư?
  nghèo đến thế kia ư?
  (Khẩu ngữ) từ biểu thị thái độ không được bằng lòng về điều gì đó, có ý như muốn hỏi lại người đối thoại để người đó tự suy nghĩ lấy
  cứ bôi việc ra thế này ư?
  học hành như thế ư?

  Trợ từ

  (Khẩu ngữ) từ biểu thị ý nhấn mạnh mức độ rất cao, như không còn có thể hơn được nữa
  việc tối ư quan trọng
  phong thái rất ư là nghệ sĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X