• Tính từ

    bướng bỉnh một cách gàn dở, trái với lẽ thường
    tính nết ương gàn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X