• Danh từ

    ước số đồng thời của nhiều số
    3 là ước số chung của 6, 9, 12, 15, 18, …

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X