• Tính từ

  được chú ý trước nhất, trước những đối tượng khác, vì được coi trọng hơn
  ưu tiên phát triển công nghiệp
  tuyển công nhân, ưu tiên thợ lành nghề

  Động từ

  (Khẩu ngữ) cho được hưởng quyền ưu tiên trong một việc cụ thể nào đó
  ưu tiên phụ nữ, cho làm việc nhẹ
  được cộng điểm ưu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X