• Tính từ

    có áp suất thẩm thấu cao hơn (thường so với áp suất thẩm thấu của huyết thanh).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X