• Danh từ

    đồ dùng đựng nước thời trước, làm bằng đất nung, miệng rộng, thân thấp, thường có ba chân.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X