• Động từ

    nói năng lúng túng, không trôi chảy, không thành ý, thành lời rành rọt
    ấm ứ một hồi mới nói được

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X