• Trợ từ

    (Khẩu ngữ) như mô tê
    chưa biết ất giáp gì đã sồn sồn lên

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X