• Đại từ

  từ dùng để chỉ cái đã được nhắc tới, biết tới, nhưng không ở kề bên người nói hoặc không thuộc về hiện tại
  đưa cho tôi quyển sách ấy
  cô ấy chưa đến
  ngày ấy đã xa rồi
  rau nào sâu ấy (tng)
  (Khẩu ngữ) từ dùng để gọi một cách thân mật người thuộc hàng bạn bè còn ít tuổi, thường không biết tên hoặc tránh gọi tên
  ấy tên là gì?
  ấy ơi! giúp tớ một tay!

  Trợ từ

  (Khẩu ngữ) từ biểu thị ý nhấn mạnh như muốn láy lại điều vừa nói đến
  nó đang bận làm gì ấy
  tôi ấy ư, lúc nào đi cũng được
  làm như thế, mình cứ thấy thế nào ấy!

  Cảm từ

  tiếng thốt ra từ đầu câu để gợi sự chú ý và để tỏ ý ngăn cản hay là không bằng lòng, hoặc ý khẳng định
  ấy, đừng làm thế!
  ấy, thì tôi cũng nghĩ thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X