• Tính từ

  (nước mắt) nhiều và dâng đầy khoé mắt như chực tuôn chảy ra
  mắt ầng ậng nước
  Đồng nghĩa: ầng ậc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X