• Danh từ

    (Từ cũ) người trí thức thời phong kiến lánh đời, ở ẩn, không ra làm quan.
    Đồng nghĩa: cư sĩ, dật sĩ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X