• Động từ

  đến một cách nhanh, mạnh, đột ngột, với số lượng nhiều
  mưa ập xuống
  cảnh sát ập vào khám nhà
  cơn buồn ngủ ập đến
  Đồng nghĩa:
  chuyển vị trí nhanh, mạnh và đột ngột
  đóng ập cửa lại
  căn nhà đổ ập xuống
  các cánh quân đánh ập vào đồn địch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X