• Động từ

  chịu im, không còn nói được gì nữa
  chứng cớ rành rành nên ắng cổ, không cãi được nữa
  Đồng nghĩa: ắng họng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X