• Phụ từ

  từ biểu thị ý khẳng định điều cho là chắc chắn sẽ xảy ra với điều kiện đã nói đến; chắc hẳn là
  nếu làm được, ắt anh ta đã làm
  "Trầu không vôi ắt trầu lạt, Cau không hạt, ắt cau già." (Cdao)
  Đồng nghĩa: tất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X