• Tính từ

    (Khẩu ngữ) ở vào tình trạng ngả hẳn xuống, như bị ép thật sát xuống
    nằm ẹp bụng xuống chiếu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X