• Tính từ

    như ệch (nhưng ý nhấn mạnh hơn)
    nằm ềnh ệch ra giữa nhà mà ngủ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X