• Tính từ

  gầy yếu một cách thảm hại
  đứa trẻ ốm o
  "Chim chuyền nhành ớt líu lo, Sầu ai nên nỗi ốm o gầy mòn." (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X