• Động từ

  làm cho áp sát và gắn chặt vào bề mặt một vật khác, làm thành thêm một lớp bên ngoài
  tường ốp đá
  (Khẩu ngữ) kèm sát bên cạnh để đốc thúc
  bị ốp về đồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X