• Danh từ

  (Khẩu ngữ) ổ để đọc băng, đĩa, nói chung
  ổ đọc đĩa CD
  ổ đọc băng từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X