• Danh từ

    vòng có đặt bi, dùng lắp vào trục để quay cho nhẹ.
    Đồng nghĩa: vòng bi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X