• Tính từ

    (Khẩu ngữ) từ gợi tả dáng nặng nề, đi lại rất khó nhọc của người có chửa
    bụng chửa ộ ệ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X