• Động từ

  (Khẩu ngữ) như ngớ
  hỏi đến mới ớ người ra
  ớ ra, chẳng hiểu gì

  Cảm từ

  (Khẩu ngữ) tiếng gọi dùng để gọi người ở xa, thường là không quen
  "Nửa đêm trăng tắt sao loè, Ngoài ngõ lắm đá, coi què, ớ anh!" (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X