• Cảm từ

  (Văn chương) tiếng dùng để kêu hoặc gọi với ý than vãn, nhắn nhủ
  ''Ới người đội nón chung quai, Chung thầy chung mẹ ghé vai chung tình." (Cdao)

  Động từ

  (Khẩu ngữ) gọi, báo cho biết
  ới nhau đi
  có gì thì ới tôi một tiếng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X