• Động từ

  sống đời sống riêng thường ngày tại một nơi, một chỗ nào đó
  ở nhà số 4
  hai người ở cùng phố
  bố mẹ đều ở quê
  có mặt trong một thời gian hoặc một thời điểm nhất định, tại một nơi, một chỗ nào đó
  bây giờ tôi đang ở cơ quan
  ở có mấy hôm rồi lại đi
  tiếp tục có mặt tại một nơi nào đó, không rời đi đâu
  ở lại chơi thêm vài ngày
  kẻ ở, người đi
  sinh hoạt thường ngày trong những điều kiện nào đó
  ở bẩn
  ở sạch
  đối xử trong đời sống hằng ngày
  ở bạc
  ở hiền gặp lành (tng)
  làm thuê dưới hình thức ăn ở luôn trong nhà chủ, làm các công việc phục dịch thường ngày
  đi ở
  thằng ở
  thân phận đứa ở

  Kết từ

  từ biểu thị điều sắp nêu ra là nơi, chỗ, khoảng thời gian sự vật hay sự việc được nói đến tồn tại hay diễn ra
  đi dự hội nghị ở trên tỉnh
  xem phim ở rạp
  đau ở vùng thắt lưng
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là cái hướng vào đó của điều vừa nói đến (thường là một hoạt động tâm lí, tình cảm)
  tin tưởng ở tương lai
  hi vọng ở thế hệ trẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X