• Động từ

  (Khẩu ngữ) không làm việc gì cả vì không có việc để làm hoặc vì không muốn làm
  thất nghiệp, ở không mấy tháng
  Đồng nghĩa: ngồi không, ở nể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X