• Động từ

    (Khẩu ngữ) cứ sống như vậy, độc thân hoặc không lấy vợ khác, chồng khác
    ở vậy nuôi con

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X